การจัดส่งสินค้า
เช้า: ถ้าลูกค้าโอนเงินและแจ้งภายใน 11.00 น.ทางร้านจะทำการ
จัดส่งสินค้า EMS ให้ภายใน 11.30 น. ของทุกวัน

บ่าย: ถ้าลูกค้าโอนเงินและแจ้งภายใน 15.00 น.ทางร้านจะทำการ
จัดส่งสินค้า EMS ให้ภายใน 15.30 น. ของทุกวัน

สินค้าทุกชิ้นจัดส่ง EMS ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายในวันรุ่งขึ้น หรือ 2 วันทำการ

* ทางร้านรับประกันสินค้าในทุกกรณี ไม่ว่า ถ้าไม่ถึงมือท่าน หรือเสียหาย ทางร้านจะ
เป็นผู้รับผิดชอบ และจะดูแลท่านให้ประทับใจที่สุด เราให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกท่าน*